Подписаться:
Поиск по сайту:
Считаете ли вы обязательным отделить власть от бизнеса
Евроатлантическая интеграция
Независимость СМИ   ::   Коррупция   ::   Экономика   ::   Терроризм

27-10-2008 15:13:37
Зважаючи загрозливі тенденції та усвідомлюючи свою відповідальність перед власним народом за наявність у суспільстві корупції Президентом України висунуто ряд антикорупційних ініціатив ,але вони не виконані.

Скасувати недоторканість депутатів і суддів. Забезпечити умови, за яких політики, найвищі посадові особи в державі, а також судді, винні в корупційних правопорушеннях, також будуть притягуватися до відповідальності. В державі не повинно бути касти абсолютно недоторканних осіб, яких неможливо покарати за вчинені ними корупційні правопорушення.

 

Запровадити щорічне декларування доходів та видатків осіб, які займають посади в органах державної влади, державних службовців, працівників правоохоронних, податкових та митних органів, суддів та членів сімей цих посадовців. Декларування видатків – необхідний елемент публічності влади, який забезпечує прозорість, чесність та відповідність заявленим морально-етичним принципам, сприятиме недопущенню проявів корупції та зловживання службовим становищем, конфлікту службових та особистих інтересів. У разі неподання або подання недостовірних відомостей зазначені особи не можуть бути призначені (обрані) на відповідні посади, а випадково призначені підлягатимуть негайному звільненню.
 Відокремити бізнес від влади. У випадку призначення (обрання) на державну посаду особи, яка займалася бізнесом, підприємницькою діяльністю, вона публічно передає управління бізнесом іншій особі.
 Створити єдиний антикорупційний державний орган, до компетенції якого має бути віднесено вироблення єдиної антикорупційної політики в державі та реалізація комплексу заходів протидії корупції.
 Розв'язання проблеми доброчесності в органах виконавчої влади, виборних органах та органах судової влади. Головним напрямом повинно бути вдосконалення інституту державної служби, а також адміністративних процедур у цих органах. Необхідно прийняти у новій редакції Закон України «Про державну службу» та інші нормативно-правові акти, необхідні для вдосконалення системи державної служби в Україні, зокрема Кодекс поведінки державних службовців, який повинен базуватись на положеннях Модельного кодексу Ради Європи, інших міжнародно-правових актів у цій сфері. Законодавчо слід закріпити більш високі вимоги до порядку підбору кандидатів на посади державних службовців і власне до кандидатів. Прийняти Кодекс адміністративних процедур, яким зокрема визначити чіткий порядок і умови надання державою адміністративних послуг громадянам, процедури управлінської діяльності, за яких буде зменшено обсяг безпосередніх контактів фізичних і юридичних осіб з державними службовцями, встановити порядок врегулювання конфлікту державних та приватних інтересів. Провести судову реформу.
 Законодавчо врегулювати процедуру оприлюднення в засобах масової інформації даних про факти притягнення до відповідальності посадових осіб підприємств, установ, організацій, державних службовців, суддів, політичних діячів, які визнані в судовому порядку винними у вчиненні корупційних правопорушень, з тим щоб вони зазнавали громадського осуду за ці дії.
 Створити єдиний державний реєстр осіб, які були притягнуті до адміністративної чи кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення.Використання інформації такого реєстру дасть змогу під час проведення спеціальної перевірки кандидатів на відповідні посади та осіб, які займають відповідні посади, виявляти осіб, які раніше притягалися до кримінальної чи адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, тобто скомпрометували себе. Iнформація ж про юридичних осіб, причетних до корупції, яка також повинна міститися у реєстрі, допоможе запобігти їх участі у виконанні закупівель за державні кошти.
 Привести чинне антикорупційне законодавство України у відповідність зі світовими стандартами попередження та боротьби з корупцією.
Необхідно чітко визначити перелік осіб, на яких поширюється антикорупційне законодавство. До відповідальності за корупційні правопорушення мають обов'язково притягуватися і посадові особи суб'єктів господарювання всіх форм власності, а за надання матеріальних та нематеріальних благ особам, уповноваженим на виконання функцій держави, – будь-які фізичні й юридичні особи. Юридичні особи насамперед повинні притягуватися до відповідальності за підкуп чиновників і суддів з метою ухилитися від сплати податків чи здійснити рейдерську атаку. За вчинення корупційних правопорушень, які не є злочинами, треба встановити більш суворі адміністративні санкції у вигляді зокрема значних штрафів і позбавлення певних прав.
 Надати широкі права громадськості щодо участі у заходах протидії корупції. Створити ефективний механізм доступу громадян, неурядових організацій та ЗМІ до інформації про діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб. Це забезпечить прозорість у питаннях прийняття тих чи інших державних рішень, за які платять із своїх кишень платники податків.
 Для цього потрібно комплексно врегулювати питання щодо можливості віднесення лише дуже обмеженого обсягу інформації, пов'язаної з діяльністю державних органів, до категорії інформації з обмеженим доступом. Будь-яка інша інформація з цих питань має бути відкритою і доступною, що дасть змогу унеможливити випадки необґрунтованого втаємничення прийнятих управлінських рішень. Формування у населення негативного ставлення до корупції. З цією метою ввести антикорупційне виховання в навчальні програми шкіл та інших учбових закладів. Популяризація прикладів успішної реалізації антикорупційних програм в інших країнах. Боротьба в засобах масової інформації з міфом приреченості України на корупцію. Стимулювання діяльності громадських організацій та засобів масової інформації, які моніторять практику і методологію корупції в Україні і розповсюджують отриману ними інформацію.

Посмотреть все новости

укр eng
Партнеры

MSZ 

Institute of Mass Information
 

http://www.diamatik.org/index_old.htm

 

Портал Олега Соскіна - аналітика, статті, коментарі, новини в Україні та за кордоном

"Зеркало недели"

"Україна і світ сьогодні"

 

 

 

 

 

© Copyright c 2002-2007"Диаматик" www.diamatik.org,
Все права защищены. При любом использовании материалов сайта гиперссылка нa www.diamatik.org обязательна.
Программирование
Абрис-ком
Портал 'Громадський прост_р' : Civic Space Internet
Portal